HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/152:    Ó Jézus, emlékezni rád   (Jézus szent Nevérôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 99. o. melódiája és a mai gyakorlat egybevetésébôl

 

Szöveg:

(Jesu dulcis memoria) Sík Sándor fordítása, erôsen rövidítve

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ó Jézus, emlékezni rád,

             A szívnek szent örömet ád.

             De minden méznél édesebb,

             Szívünkben bírni Tégedet.

2.           Nincs szó a földön kedvesebb,

             Nincs dallam zengôbb, édesebb,

             Gondolni szebbet nem lehet,

             Mint Jézus, édes szent neved.

3.           A bánat benned lel reményt,

             Te adsz ezer jótéteményt,

             Ha keresünk, itt jársz velünk.

             Hát még mi vár, ha föllelünk!

4.           A nyelv azt nem mondhatja ki,

             Betű ki nem fejezheti,

             Csak aki érzi, tudja azt,

             Jézust szeretni mily malaszt.

5.           Te légy, ó Jézus, örömünk,

             Mennyekben gazdag örökünk.

             Te adj az égben koronát

             Most és örök idôkön át.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variánsok: Szegedi 1674. 43. o., Bozóki 1797. 205. o.-án és számos újabb énekgyűjteményben