HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/153:    Ó add, Jézusom, nékem   (Jézus szent Szívérôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Illyés: Sóltári Enekek (1693.) 136. o

 

Szöveg:

Geréb Kázmértól, kissé javítva

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó add, Jézusom, nékem

             Szentséges Szívedet,

             Amely oly véghetetlen

             Mértékben szeretett.

             Bűnös, fásult lelkemet

             Hadd gyullassza lángra

             Szeretô szent Szívednek

             Üdvözítô lángja.

2.           Szíved édes szerelme

             Lelkemnek harmatja,

             Amely táplál, feléleszt

             És lelkem áthatja.

             Szent Szívednek szerelme:

             Bűnös lelkem napja,

             Melytôl lelkem világát,

             Üdvösségét kapja.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 18. és 19. üt.-et a parallel 14. és 15. üt. mintájára formáztuk.