HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/154:    Jézusomnak Szívén   (Jézus szent Szívérôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 37. és 96. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,

             Elmerülni benned, csendes, tiszta tó.

             Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad,

             Tenálad lelkünk megpihen,

             Ki sírva sírt: vigad.

2.           Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át,

             Megnyitotta nékünk drága oldalát.

             Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk,

             A szenvedés ott nem sajog,

             Ôbenne örülünk.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A Kisdinél mindvégig felütésesnek jegyzett dallam leegyszerűsítését az ôsmelódiához való teles visszatéréssel értük el (L. Bäumker II. 184. o.).Elôfordul még: Szegedi 1674. 62. o., Szelepcsényi 1675. 281. o., Cantionale XVII. 49. o. L. még: Bäumker I. 397.és 417. o., továbbá III. 213. o.-át.