HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/155:    Jézus Szíve   (Jézus szent Szívérôl)

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/48

 

Szöveg:

Szemenyei-Kapossy:Róm. Kath. Egyh. Énekek (1887.) II. 102. o

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Jézus Szíve, legtisztább szív,

             Kegyelem oltára,

             Boldog, aki tehozzád hív,

             S szívét hozzád tárja.

             Vércseppjeid a világnak

             Bűneit lemosták,

             Rólam is a gyarlóságnak

             Tisztítsad le foltját.

2.           Jézus Szíve, szelídségnek

             Titkos iskolája,

             A mennyei dicsôségnek

             Legszebb koronája.

             Szívemet tedd szent Szívedhez

             Hasonlóvá, kérlek,

             Szívemet fűzd a tiédhez,

             Jóvá, szelíddé tedd.

3.           Jézus Szíve, add hogy mindig

             Szeresselek jobban;

             Ha ér bôség, ha ér ínség,

             Jó és rossz napokban.

             Légy te, szent Szív, én istápom,

             Légy te menedékem,

             A sötétben napvilágom,

             Kincsem, dicsôségem.

4.           Jézus Szíve, szűz Anyának

             Drága szép virága;

             Az ô szíve alatt támadt

             Lelkünk boldogsága.

             Jézus Szíve s Máriáé

             Hajoljatok össze,

             Szíveinket, ha szétválnak,

             Ti fűzzétek össze.

5.           Legyen hála az Atyának,

             Ki minket teremtett!

             Legyen hála szent Fiának,

             Ki pokoltól mentett!

             Hála néked, ó Szentlélek,

             Minden ajk ezt zengje,

             Hála Jézus szent Szívének

             Mind földön, mind mennybe'!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©