HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/156:    Jézus Szívét dícsérni   (Miseének Jézus szent Szívérôl)

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/225

 

Szöveg:

(Cor arca) Blaskó Mária átdolgozása

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Jézus Szívét dícsérni jöttünk el misére.

             Azt a Szívet, mely nékünk új törvény szekrénye.

             Nem az Ószövetségnek régi szolgasága,

             Hanem a kegy, bocsánat s irgalom forrása.

             Szent Szív, légy áldva!

2.           Dicsôítésre

             Dicsôséget és áldást zengünk, Jézus, néked.

             Ó templomnál szentebb és dicsôbb a szentélyed.

             Régi szentély meghasadt kárpitja jel nékünk,

             Hogy szent Szíved lett az új, üdvösebb szentélyünk.

             Áldunk, dícsérünk!

3.           Hiszekegyre

             Hiszünk benned Jézusunk, szent Szíved imádva,

             Áldott Szíved, amelyet átütött a lándzsa.

             Láthatatlan szeretet láthatóvá így lett.

             Sebzett Szíved szemlélve valljuk meg hitünket,

             Áldva szent Szíved.

4.           Felajánlásra

             Jézus, Szíved jelében látjuk szenvedésed,

             Mely Istennek áldozva érettünk elvérzett.

             Itt a véres áldozat szent megújítása,

             Krisztus, a mi fôpapunk, íme fölajánlja.

             Szent Szív, légy áldva!

5.           Szent, szent-re

             Ki ne szeretné viszont szeretô szent Szíved,

             Kik szeressék, ha nem mi: a megváltott hívek.

             Legyen örök hajlékunk Jézus Szíve nékünk,

             Akit szent-szent énekkel mindvégig dícsérünk,

             Áldunk, dícsérünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©