HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/157:    Szeretlek, szép Jézus   (Jézus szent Szívérôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 202. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 202. o, javítva (részben Bogisich után)

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,

             Minden szeretetre, bizony, te méltó vagy.

             Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,

             Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj.

2.           Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,

             Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe.

             Jézus legyen írva minden levelében,

             Olvadjon el szívem Jézus szerelmében.

3.           Erôs kezeiddel ültess jó palántát,

             Szívedbôl szívembe kegyelem virágát,

             Jessze gyökerébôl ojtsd be szívem ágát,

             Hogy hozzon az égbôl jó illatot, drágát.

4.           Neveljed szívemben hozzád a szerelmet,

             És a bűnök ellen égbôl nyújts védelmet!

             Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed,

             Hogy megnyerjem végsô boldogságom benned.

5.           Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság,

             Szentség és szeretet, véghetetlen jóság.

             Ó mennyei szent tűz, ó te nagy uraság,

             Add, hogy legyen részünk az örök boldogság.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 9. üt. utolsó hangja eredetileg ,,fis''. Sajtóhibának vettük és a 13. üt. mintájára helyesbítettük. Az eredetiben minden sorvég negyed, pontozott fél hang, de a szövegsorok túlnyomó része két fél hangot kíván.