HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/158:    Acélszárnyon[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) I. 190. o.

 

Szöveg:

 

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Acélszárnyon száll az ember a levegô kék űrében,

             Azt hiszi, hogy nincs titok már sem a földön, sem az

             égen.

             De ha rád néz, félelem sújtja földre hirtelen.

             Irgalmazz, ó Krisztus nékem!

2.           Nyugtalan a földi ember, ledönti a trónusokat,

             Sok baj okán száműzi a régi kardos királyokat.

             Ámde király kell neki: Krisztus király! -- énekli --

             Terjeszd ki ránk jogarodat!

3.           Mint a tenger, háborog a népek szörnyű áradatja,

             Új eszméknek, új bűnöknek lelkét könnyen általadja.

             Ámde újra ráeszmél, hogy csak Tôled jön remény

             Jobb világra, virradatra.

4.           Tenger bajból, küzdelembôl minden ember Hozzád kiált:

             Teremts nekünk jobb világot, halhatatlan Krisztus-

             Király!

             Alattvalók, köszöntünk, uralkodjál fölöttünk!

             Földön, égben Te légy Király!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 11. üt. utolsó hangja után egy átfutó ,,gis''-t és,,a''-t elhagytunk.