HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/159:    Ó édes Jézus, ég és föld   (Krisztus Királyról)

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.) 84. o

 

Szöveg:

Székely Lászlótól

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó édes Jézus, ég és föld dicsôséges királya,

             Hozzád repes az angyalok alázatos imája.

             Édes igád terhe ellen

             Föllázadt a gonosz szellem,

             Szívek trónját bitorolja. De mi híven kiáltunk:

             Jézus a mi királyunk!

2.           Ó édes Jézus, népeknek s királyoknak királya,

             Szent akaratod minden nép, minden törvény szolgája.

             Te vagy az út, te a béke,

             Uralkodók fényessége.

             Hazánkat is esedezve oltalmadba ajánljuk,

             Ó felséges királyunk!

3.           Ó édes Jézus, keresztény családok szent királya,

             Te vagy, aki a szerelmet s a hűséget megáldja.

             Oltárod a család éke,

             Szent Szíved a köteléke,

             A szülôknek példaképe, a gyermekek barátja

             És jóságos királya.

4.           Ó édes Jézus, szíveknek hôn szeretett királya,

             A te uralmad szeretet szétsugárzó csodája.

             Te vagy a szív menedéke,

             Harcos órán békessége.

             Szent Szívedben megbékélünk és egymásra találunk,

             Jézus, édes királyunk.

5.           Ó édes Jézus, nékem is fejedelmem, királyom,

             Isteni Szíved szentségét hódolattal imádom.

             Te uralkodj a szívemben,

             Téged áldjon bennem minden.

             Lobogódnál: keresztednél a helyemet megállom,

             Én felséges királyom!

6.           Hogyha keresztes harcokra toborzol szent sereget,

             Síkra kiszállni éretted én is, én is ott leszek.

             Hűn kísérem minden lépted,

             Bátran ontom vérem érted,

             Szent nevedben szállok harcra s gyôzök minden viszályon,

             Jézus, édes királyom!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©