HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/16:     Az angyal énekel   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 30. o

 

Szöveg:

(In dulci jubilo) Sík Sándor szabad átdolgozása

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Kezdetre

             Az angyal énekel,

             Tekints az égre fel:

             Napvilágos lett az éj,

             Meghasadt az ég,

             És a Második Személy

             Most földre lép.

             Mézet ont az ég!

             Mézet ont az ég!

2.           Dicsôítésre

             Az angyal így dalol

             A fényes ég alól:

             ,,Istenünknek glória

             A mennyekbe fenn!''

             Véle mondja Mária,

             Véle Betlehem.

             Mondjunk glóriát!

             Mondjunk glóriát!

3.           Hiszekegyre

             Jó pásztor emberek,

             Mind jámbor, nyílt szívek,

             Hallják boldog hangjait:

             ,,Földön békesség!''

             Boldogságot ád a hit,

             Hogyha szíved ép.

             Hisszük is szavát,

             Hisszük is szavát.

4.           Felajánlásra

             És mennek boldogan,

             Hol Jézus jászla van,

             Hozzák tiszta szívüket

             Szép ajándokúl.

             Mink is hozzunk, jó hívek,

             Várja már az Úr:

             Tiszta, hű szívet,

             Tiszta, hű szívet.

5.           Szent, szent-re

             Most angyal s pásztorok,

             Ég és föld egybefog:

             Mind mi él és mind mi van,

             Glóriára hív,

             Áldja együtt boldogan

             Minden tiszta szív,

             Szent, szent, szent az Úr!

             Szent, szent, szent az Úr!

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 21. üt. elsô hangja helyén eredetileg két ,,f'' áll. A 13. üt. mintájára kijavítottuk. L. még Bäumker I. 130. és 308. o.