HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/160:    Isten legszebb temploma   (Miseének Boldogasszony Szeplôtelen Fogantatására [dec. 8.])

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/150

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, egyetlen javítással

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Isten legszebb temploma,

             Üdvözlégy szent Szűzanya!

             Kit, már mikor fogantatott,

             Megszentelt az ég Ura.

             Te, kiben bűn nem vala,

             Üdvözlégy szent Szűzanya!

2.           Dicsôítésre

             Dicsôség az Istennek,

             Békesség az embernek,

             Kik te benned, ó Szűzanyánk,

             Oltalmazót nyertenek.

             Ég s föld velünk zengjenek:

             Dicsôség az Istennek!

3.           Evangéliumra

             Az örök nap hajnala

             Te vagy, áldott Szűzanya!

             Utánad jött Megváltónkban

             Az igazság nappala.

             E nap hajnalcsillaga:

             Üdvözlégy szent Szűzanya!

4.           Hiszekegyre

             Hisszük Istenségedet,

             Áldd meg, Uram, népedet,

             Hogy Szűzanyánk nagy hitével

             Imádhassunk Tégedet.

             Hűn szolgálva teneked,

             Töltsük itt az életet.

5.           Felajánlásra

             Ím, a tiszta áldozat,

             Mit szívünk az Úrnak ad,

             Hogy tiszteljük méltó szívvel

             Szent fogantatásodat.

             Teáltalad az Urat

             Nyerje meg e hódolat.

6.           Szent, szent-re

             Zengje ég és föld velünk:

             Szent vagy, édes Istenünk!

             Add, Uram, ezt Máriának

             Érzésével zengenünk,

             Zengjen teljes életünk:

             Szent vagy, édes Istenünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©