HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/161:    Máriát dícsérje lelkünk   (Boldogasszony Szeplôtelen Fogantatására [dec. 8.])[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Mátray Gábortól (1815-1881);

 

Szöveg:

Szabó Imrétôl

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Máriát dícsérje lelkünk,

             Máriát dícsérje szánk,

             Ôt, ki által Isten annyi

             Szent malasztja szálla ránk,

             Kit Fiának nagy kegyelme

             Kezdet óta ôrizett,

             Akihez a legparányibb

             Bűnhomály sem férkezett.

2.           Mindazok közt, kikre Éva

             Megcsalatva bűnt hozott,

             És a bűnnel a halál és

             Kárhozat leszármazott:

             Márián magán nem ejte

             Éva bűne csak sebet,

             Kit az ôsi vétek ellen

             Egy magas védpajzs fedett.

3.           Üdvözölt légy, feddhetetlen

             Tisztaságú Szűzanya,

             Élet és erény leánya,

             Boldogasszony Mária!

             Tiszta vagy te, mint a harmat,

             Mely egekbôl gyöngyözött,

             Sérthetetlen liliomként

             Állsz a bűntövis között.

4.           Tiszta szűz te, akitôl a

             Másik Ádám teste lett,

             Ép virág, hibás gyökéren,

             mely hibátlanul eredt:

             Üdvözölt légy, ritka szépség,

             Hervadatlan rózsafa,

             Melynek, Isten úgy akarván,

             Jézusunk lett bimbaja.

5.           Ó miképpen zenghetünk hát

             Néked illô éneket,

             Bűnösök mi, kik szívünkön

             Hordozunk oly sok sebet!

             Gyöngy mellé a sár nem illik,

             Bűnt utál a szűz erény,

             Hogy figyelhetsz hát miránk, te:

             Éjszakára égi fény.

6.           Ó de tudjuk, hogy mihozzánk

             Szűz szíved szerelme nagy,

             Hisz te irgalom szülôje,

             S bűnösöknek anyja vagy:

             Ó tekints le irgalommal,

             Szent kegyelmek anyja, ránk.

             S bárha vétkeznénk, nekünk is,

             Bűnösöknek, légy anyánk.

7.           Csüggedôknek légy reménye,

             A szegények gyámola,

             Szenvedôk vigasztalója,

             Sebhedettek orvosa:

             Légy erônk a bűnveszélyben,

             A halálban ápolónk,

             Lelki üdvünk szent ügyében

             Légy fiadnál pártolónk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Szabó J. felsô-isakázi esperes (1870-tól szombathelyi püspök) szövege a Religio pályázatán az elsô lett. Zalka János szerkesztô a Religio 1858. I. 1. oldalán beigéri, hogy ,,Az új énekhez új dallamról annak idejében fogok gondoskodni.'' Felkérésére a megzenésítést Mátray G. vállalta. Az új dallam a Religio 1858. I. félév 50. száma mellékletében jelent meg: ,,Dics-Ének a Boldogságos Szűz Mária Szeplôtelen Fogantatására''címmel.