HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/163:    Ki negyven nap elôtt   (Gyertyaszentelô Boldogasszony napjára [febr. 2.])

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/134

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 188. o., javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ki negyven nap elôtt üdvösségünkre

             Lejöttél az égbôl bűnös földünkre,

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

2.           Ki a Szűz méhében testbe öltöztél,

             Hogy megmentsd az embert, emberré lettél,

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

3.           Te vagy bár királya égnek és földnek,

             A jászolt választád szegény bölcsôdnek,

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

4.           Ki eget és földet felékesíted,

             Itt anyád pólyába takart be téged,

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

5.           Ki táplálsz bôséggel minden lelkeket,

             Szűz anyád kebelén szívsz itt szent tejet,

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

6.           Kit a hív pásztorok és a szent bölcsek

             Imádtak, tiszteltek, megüdvözöltek,

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

7.           Kit, midôn a kellô napok elmúltak,

             Bemutat Szűzanyád e nap az Úrnak,

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

8.           Kit az ôsz Símeon karjára felvett,

             Áldván az isteni magas kegyelmet,

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

9.           Ki értünk véredet bôven ontottad,

             Érted egy galambpár lett az áldozat,

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

10.          Ki példánk, Istenünk, Atyánk, testvérünk,

             Megváltónk, Urunk vagy: irgalmazz nékünk.

             Szállj be lelkünk hajlékába,

             Ó világ világossága!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©