HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/165:    Mária kis hajlékában   (Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára [márc. 25.])

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/173

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 189. o., kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mária kis hajlékában,

             Názáretnek városában,

             Istenhez fohászkodik

             És buzgón imádkozik.

2.           Emberi nem megváltását,

             Óhajtja az Úr országát,

             Szánja bűnös voltunkat,

             Számkivetett sorsunkat.

3.           Imádkozik, s ím elébe

             Gábor angyal odalépe,

             Isten titkát jelenti

             És a Szüzet köszönti.

4.           Így szól hozzá az arkangyal:

             Teljes vagy te szent malaszttal,

             Minden asszonyok felett

             Áldott vagy, az Úr veled!

5.           Megrettent a Szűz e szóra,

             De az angyal tovább szóla:

             Ne félj, mert az Istennél

             Legszebb áldást te nyertél.

6.           Megárnyékoz a Szentlélek,

             És szűz méhed gyümölcsének

             Nevét hívod Jézusnak,

             S Fia leszen az Úrnak.

7.           Mond a szent Szűz alázkodva:

             Íme, az Úr szolgálója!

             Legyen nékem aszerint!

             Szól s az égre feltekint.

8.           És legott az örök Ige

             Leszállt a szent Szűz méhébe,

             Ott emberi testet vett,

             Így az Isten ember lett.

9.           Adjunk hálát az Istennek,

             Ki nékünk a kegyelemnek

             Kútfejét megnyitotta,

             S váltságdíjunk megadta.

10.          Jézus megtestesülése

             Legyen lelkünk üdvössége,

             S véle eggyé lehessünk,

             Mint ô egy lett itt velünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©