HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/166:    Mennybôl követ ma küldetett   (Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára [márc. 25.])

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/141

 

Szöveg:

Lányi-Greksa:Cantate-jából (1898.) 133. o., javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mennybôl követ ma küldetett

             Máriának köszönni,

             Világ Ura s Megváltója

             Anyjává kijelölni.

             Ô oly törzsök, kit az örök

             Végzés maga kiválasztott,

             Tiszta méhe rejtekébe

             Isteni sarjat oltott.

2.           Ez isteni sarj megtermi

             Életünknek gyümölcsét,

             Biztosítja és megadja

             Lelkünk örök életét.

             Leborulva, porba hullva

             Üdvözöllek, ó szűz Anyám!

             szívembôl, lelkembôl

             Fogadd forró, nagy hálám.

3.           Mert szívembe te oltál be

             Minden nemes érzeményt,

             Te ébresztél és élesztél

             Bennem hitet és reményt.

             A szeretet tôled eredt,

             Mi bensômet lelkesíti;

             Minden erény olyan szent fény,

             Mely tetôled árad ki.

4.           Ezért, Anyám, forró imám

             Hozzád küldöm és kérlek:

             Légy gyámolóm és pártfogóm,

             Amíg véget nem érek.

             Akkor engem, ha megtettem

             Vándorútját életemnek,

             Végy magadhoz fel az égbe

             S add jutalmát lelkemnek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©