HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/167:    Felvitetett magas mennyországba   (Nagyboldogasszony napjára [aug. 15.])[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 107. o

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 107. o, rövidítve és javítva (részben Bogisich nyomán)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Felvitetett magas mennyországba,

             Angyali szép, örvendetes házba,

             E nap a Szűz nagy menyasszonyságba,

             Az Istennek drága hajlékába.

2.           A mennyei Atya udvarába,

             Felsô Sion drága városába,

             Dicsôséges szép palotájába,

             Már bemégyen nagy vígasságába.

3.           Asszonyi rend nemes boldogsága,

             Pátriárkák buzgó kívánsága,

             Angyaloknak nagy boldog vígsága,

             Az Istennél minden fölött drága.

4.           Sokan voltak nemes asszonynépek,

             Dícséretes tudománnyal szépek,

             Tisztaságuk virágában épek,

             De ennek csak nyomába sem léptek.

5.           Beteljesül Dávidnak zsoltára,

             Mit énekelt világ hallatára:

             A királyné királynak jobbjára

             Állapodik örök társaságra.

6.           Ez a szentek fénylô tisztasága,

             Zsenge szűzek ékes gyöngyvirága,

             Mártíroknak arany pálmaága,

             Hitvallóknak édes vigassága.

7.           Asszonyunknak nagy a nemessége,

             Dicsôséges királyi felsége.

             Mindeneket felülmúl szépsége,

             Mint csillagot a nap fényessége.

8.           Imádkozzál értünk Szülöttednek,

             Nyerj kegyelmet tôle népeidnek,

             Kik általad kegyelmet keresnek,

             És elôtte sírva esedeznek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Kisdi ,,Régi Ének''-nek jelzi. A 4., 9., 14. és 19. üt. hangjainak értékét -- a szöveg minden versszakában e helyeken következetesen jelentkezô hosszú második hangra való tekintettel -- felcseréltük. Elváltoztatva és 4/4-ben hozza Bozóki 1797. 73. o. Népies formában a székelyföldön ma is él (Kodály gyűjtése).