HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/168:    Örülj, vigadj   (Nagyboldogasszony napjára [aug. 15.])[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.) 138. és 240. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 224. o.-a ugyane dallamának szövege alapján szabadon (Sík S.)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Örülj, vigadj, tisztaságban

             Kivirágzott anyaság,

             Kit körülvesz mennyországban

             Az angyali sokaság.

             Mária, mi Anyánk,

             Mennyei Pátrónánk,

             Bűnösökre, nézz le ránk!

2.           Örvendezzél, Isten anyja,

             Boldogságos Asszonyság,

             Mert tégedet megkoronáz

             A teljes Szentháromság.

             Mária, mi Anyánk,

             Mennyei Pátrónánk,

             Bűnösökre, nézz le ránk!

3.           Magasztalnak égi karok,

             Téged, kelô hajnalnak,

             Tisztelnek, mint erôsségét

             Elrendezett tábornak.

             Mária, mi Anyánk,

             Mennyei Pátrónánk,

             Bűnösökre, nézz le ránk!

4.           Néked mondta a nagy Isten

             Amaz Írás szózatát:

             ,,Jöjj, kedvesem, Libanonból,

             Jöjj és vedd el koronád.''

             Mária, mi Anyánk,

             Mennyei Pátrónánk,

             Bűnösökre, nézz le ránk!

5.           Az egeknek egeiben

             Zengedeznek trombiták,

             És a király jobbja mellett

             Köszöntik Szűz Máriát.

             Mária, mi Anyánk,

             Mennyei Pátrónánk,

             Bűnösökre, nézz le ránk!

6.           Atyaisten koszorúzza

             Leányának szent fejét,

             Fiúisten édesanyját,

             A Szentlélek jegyesét.

             Mária, mi Anyánk,

             Mennyei Pátrónánk,

             Bűnösökre, nézz le ránk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôse: Dôr 1763. 147. o. Variáns: Kovács 1842. Il. 7. o.