HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/169:    Nagy örömmel, énekléssel   (Kisasszonynapjára [szept. 8.])

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 195. o.

 

Szöveg:

Orgonakíséret: lásd SZVU/168

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Nagy örömmel, énekléssel

             Zengedeznek az egek,

             Vidámságot, nyájasságot

             Mutatnak a földiek;

             Mert ma Szűz Mária,

             Mint a legszebb rózsa,

             Bimbajából kinyíla.

             Szüzesség virága,

             Ékes lilioma,

             Kisasszonyunk, Mária!

2.           Napsugarát, holdvilágát

             Új örömre terjesztik,

             Az angyalok, égi karok

             Énekekkel dícsérik.

             Azáltal hirdetnek

             A bűnbe esteknek

             Örömet mindeneknek,

             Hogy a Jézus anyja

             Születék, Mária,

             Bűnösök pártfogója.

3.           Ez bizonnyal valósággal

             Vigasságnak nagy napja,

             Megszületett, Mária lett

             Lelkeinknek istápja.

             Jessze gyökerének,

             Áron vesszejének

             Általa nyílt virága,

             Üdvözlégy, áldott légy,

             Kegyes szószólónk légy,

             Kisasszonyunk, Mária!

4.           Bűneinkért, életünkért

             Jézus elôtt esedezz,

             Ellenségtôl, sok ínségtôl

             Kéréseddel védelmezz.

             A halál ha zörget,

             Test, világ kísértget,

             A végórán segíts meg;

             Siralom völgyébôl,

             Ha válunk a testtôl,

             Nyerj kegyelmet mennyekben!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©