HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/17:     Az égbôl színméz csörgedez[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 123. o

 

Szöveg:

Harsányi Lajostól

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Az égbôl színméz csörgedez.

             A légben illat lengedez.

             Mozdul az ég, áll a csillag,

             Ég kapui már kinyílnak.

             Messiásunk születik ma.

2.           Ó pásztorok, figyeljetek!

             Új dalt dalol angyalsereg:

             Dicsôség a nagy Istennek!

             Békesség a jó embernek!

             Messiásunk születik ma.

3.           Felserkennek a pásztorok,

             A szívük hangosan dobog,

             Viszik nyájuk kis bárányát,

             Jámbor szívük színaranyát,

             Kisded Jézus örömére.

4.           Én is sietve elmegyek

             És elviszem a szívemet.

             Aranyalma kis Jézusnak,

             Néki adom ajándéknak,

             Legyen övé mindörökre!

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 11. üt. elsô hangja eredetileg ,,fis''. Sajtóhibának vettük. Elôfordul ugyanígy a Cantionale XVII. 67. o. és  (a második felében diminúcióval) Kisdi 1651. 35. o. Variáns: SZVU/233D. L. még Bäumker I. 412. o.