HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/170:    Felvirradt az új örömnap   (Kisasszonynapjára [szept. 8.])[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Kisdi Cantus Catholici (1651.) 110. o

 

Szöveg:

Kisdi Cantus Catholici (1651.) 110. o, rövidítve és javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Felvirradt az új örömnap fénye,

             Eljött az Úr választott edénye,

             Örök élet kincsének szekrénye,

             Benne rejlik az Úristen nagy, titkos törvénye.

2.           Elérkezett a bűnös világra

             Az üdvösség kincsének sáfára,

             Ki szent Fiát hozta e világra,

             Hogy a bűnnek láncos rabját vigye szabadságra.

3.           Teljes az ég új dícséretekkel,

             Hangos a föld vidám énekekkel,

             Szent angyalok fényes seregekkel

             Hirdetnek már békességet szép ígéretekkel.

4.           Évának rút engedetlensége

             Lôn az ember életének vége.

             Mária szép engedelmessége

             Lôn életre támadásunk elsô nyeresége.

5.           Ó kegyelem drága szép hajléka,

             Békességnek hűvös zöld árnyéka,

             Régi szentek édes maradéka,

             Bizony benned az Istennek gazdag ajándéka.

6.           Tisztaságnak te vagy termô fája,

             Szeméremnek piros szép rózsája,

             Szelídségnek ékes gyöngyvirágja,

             Illatozzál, mosolyogjál a beteg világra!

7.           Ó szűzesség szép eleven képe,

             Ezer közül kiválasztott szépe,

             Sötét hozzád a nap fényessége,

             Álmélkodva köszönt téged az ég követsége.

8.           Te az Istent méhedbe fogadtad,

             Tisztaságos öledben nyugtattad,

             A nagy Istent karodon tartottad,

             Evvel mind az angyalokat messze meghaladtad.

9.           Dícsértessék mennyben az Istenség,

             Háromságban áldassék az Egység,

             Akit illet véghetetlen felség,

             Égen-földön mindörökkön adassék tisztesség.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Elôfordul a Kájoni-kódex (1634-71.) 63. b) lapján.