HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/171:    Mondj, szívem, dalt   (Mária névnapjára [szept. 12.])

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 26. o

 

Szöveg:

Szepesi: Áhítat gyakorlatai (1857.) 144. o.

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mondj szívem dalt és magasztald

             Máriának szent nevét,

             Ôt dícsérjed és megüljed

             Buzgalommal ünnepét.

             Kell csodálnod, hogyha látod,

             Mily magasra tétetett;

             Mert szülônek s tiszta szűznek

             Csak magát nevezheted.

2.           Hívd segédül, hogy bűnöktôl

             Tisztogassa lelkedet.

             Nem tetéznek annyi vétkek,

             Ôt ha buzgón tiszteled.

             Higgyed, érte szent szülötte

             Minket újra befogad,

             Bánkódóknak, jobbulóknak

             kegyelmet osztogat.

3.           Zengj szívem dalt és magasztald

             A világ Nagyasszonyát,

             Mert legyôzte ô szülötte

             A pokolnak zsarnokát.

             Üdvözítô anyja lett Ô,

             Kiben éltünk újula.

             Véghetetlen jókat Isten

             Nyújt nekünk ôáltala.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©