HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/172:    Ó, Mária, drága név   (Mária névnapjára [szept. 12.])[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 196. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 217. o., javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó Mária, drága név,

             Téged óhajt tiszta szív, Mária!

             Ha megzendül fülemben,

             Vidámság kél szívemben, Mária!

             A buzgó szív, mely hozzád hív,

             Téged kíván dícsérni,

             Szerelmedben elégni, Mária!

2.           Buzgósággal vígadván,

             Lelkem téged óhajtván, Mária!

             Gerjed tiszteletedre,

             Szent Fiadnak kedvére, Mária!

             Mert kegyelmet nem kereshet

             S nem találhat, csak annál,

             Kinek Anyja te voltál, Mária!

3.           Téged Isten megkedvelt,

             Szűzanyának ô rendelt, Mária!

             Téged illet dícséret

             Minden angyal s szent felett, Mária!

             Ó kegyes Szűz, mindent elűzz,

             Ami minket rútíthat,

             Istentôl eltaszíthat, Mária!

4.           Tisztaság szűz virága,

             Bús szívünknek vígsága, Mária!

             Elesteknek gyámola,

             Bűnösöknek oltalma, Mária!

             Ó Mária, Jézus Anyja,

             Esedezzél érettünk,

             Légy mindenkor mellettünk, Mária!

5.           Segítsd buzgó népedet,

             Mely tiszteli nevedet, Mária!

             Hogy megtérjen Istenhez,

             Üdvének kútfejéhez, Mária!

             Édes Anya, térítsd jóra,

             Kik a vétket szeretik,

             És az Istent megvetik, Mária!

6.           Aki csak elgondolja

             S tiszta szívbôl megvallja: Mária!

             Add, hogy téged szeressen

             S élted útján kövessen, Mária!

             Kik dícsérünk, arra kérünk,

             Hogy mind egész életünkben

             Írva legyen szívünkben: Mária!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Régibb források az említett Bozóki mellett: Egerszeg 1804. 43. o. (ennek alapján augmentáltuk a 13-16. üt. hangjait) és 136. o., továbbá a Gimes 1844. 123. o.(mollban).