HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/173:    Áldozzunk, hív keresztények   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 192. o

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, kissé javítva és rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Áldozzunk, hív keresztények,

             A kegyelem kútfejének,

             Hogy megadta Istenünk

             Szűz Máriát minekünk.

2.           Dicsôítésre

             Máriáé volt a gyermek,

             Ki mellett az égi lelkek

             Áldva ígyen zengettek:

             Dicsôség az Istennek!

3.           Hiszekegyre

             Higgyünk, higgyünk a buzgó hit

             Megnyitja az ég ajtóit,

             Ezáltal lett Mária

             Az Istennek szent Anyja.

4.           Felajánlásra

             Szűzanyánk, ez áldozatunk,

             Mit Istennek bemutatunk,

             Hogy fölségét dícsérje:

             Szent Fiadnak szerzése.

5.           Felajánlásra

             De bűneink szent Fiadnak

             Színe elôl visszatartnak:

             Te mutasd be, jó Anyánk,

             Amit itt feláldozánk!

6.           Szent, szent-re

             Zengje ég, föld s benne minden:

             Szent, örökké szent az Isten!

             Mint a szent Szűz zengette,

             Mondjuk: Szent az Úr neve!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©