HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/174:    Boldogasszony, édes   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Tóth Béla lejegyzése (Letenye, Zala vm.)

 

Szöveg:

Pakocs Károlytól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Boldogasszony, édes,

             Hozzád esd ma néped:

             Veszni indult lelkét,

             Hogy te mentenéd meg,

             Édes Szűzanyánk!

2.           Dicsôítésre

             Dícséretét zengjék

             Egyszülött Fiadnak,

             Kik az égben laknak

             S kik a földön élnek,

             Édes Szűzanyánk!

3.           Evangéliumra

             Szent Fiad igéit

             Hogy megtartsa néped,

             Égi fényességet

             Eszközölj ki nékünk:

             Édes Szűzanyánk!

4.           Hiszekegyre

             Hisszük, hogy a lelked

             Kegyelemmel ékes

             És Fiad Szívéhez

             Általad jutunk el,

             Édes Szűzanyánk !

5.           Felajánlásra

             Fölajánljuk Néked

             Szenvedéseinket:

             Végy szívedbe minket

             S mutass meg az Úrnak,

             Édes Szűzanyánk!

6.           Szent, szent-re

             Szent az Isten, szent, szent!

             Égiek kiáltják,

             Földiek így áldják

             Szent Fiad hatalmát,

             Édes Szűzanyánk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Rokonság Zsasskovszky 1855. 214. o. ,,Nagy Isten kedvében''. Ôse. Bozóki 1797. 213. o.