HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/175:    Krisztusnak szent vérén   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Lányi-Greksa: Cantate (1898.) 117. o.

 

Szöveg:

Geréb Kázmértól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

2/4

 

1.           Kezdetre

             Krisztusnak szent vérén

             Megváltott hű lelkek,

             Máriát dícsérni

             Buzgó szívvel jertek!

             Hisz e tiszta szent Szűz

             Édesanyánk nékünk,

             A bajban és vészben

             Ô a menedékünk.

2.           Dicsôítésre

             Jóságát az Isten

             Éreztette veled,

             S kitüntetett téged

             Az angyalok felett.

             Teremtett lény nálad

             Dicsôbb, szentebb nincsen,

             Hisz egyszülött Fiad

             A hatalmas Isten.

3.           Hiszekegyre

             Hiszem s vallom mindig,

             Hogy Mária lelke

             Szeplôtelen tiszta,

             Mint liliom kelyhe.

             Nem eredt rá soha

             Ôs szüleink vétke,

             Lelkét a véteknek

             Árnyéka sem érte.

4.           Felajánlásra

             Drágalátos szent Szűz,

             Könyörögve kérlek,

             Légy szószólóm nékem

             S szent Fiadat kérd meg:

             Fogadja jó szívvel

             Hálámnak fejében

             A kenyeret és bort

             Most a szentmisében.

5.           Szent, szent-re

             Szeplôtelen szent Szűz,

             Akit hordott méhed,

             Az Teremtôd, Urad

             És Istened néked.

             Ôt dícséri, áldja

             A világon minden,

             Mert ô a hatalmas,

             Szent, szent, szent Úristen.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Lányi forrását (,,Dunántúli kéziratos'') nem ismerjük. Variáns: Templom csendes mélyén (SZVU/131).