HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/176:    Néped, Isten, eléd járul   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) I. 224. o. melódiája és a mai gyakorlat (Lakatos Miklós feljegyzése - Tömörkény, Csongrád vm.) egybevetésébôl

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Néped, Isten, eléd járul

             Énekelni Máriárul.

             Tôle támadt üdvösségünk,

             Tôle juttatsz mindent nékünk.

2.           Dicsôítésre

             Dicsôség a magas égben!

             Ott vagy, Anyánk, fényességben.

             Békesség a jámboroknak,

             Akik hozzád folyamodnak.

3.           Evangéliumra

             Elsô szava a Jóhírnek,

             Isten Anyja, téged hirdet.

             Élve, halva te vagy nékünk

             Bizodalmas reménységünk.

4.           Hiszekegyre

             A Követnek, Anyánk, hittél,

             S Jézus elsô híve lettél.

             Jézus szavát mi is halljuk,

             Életünkkel meg is valljuk.

5.           Felajánlásra

             Golgota lesz most a szentély:

             Itt a szent test, itt a szent vér,

             Krisztus örök áldozatja,

             Szűz Mária könnye rajta.

6.           Felajánlásra

             A szent asztalt körülálljuk,

             Áldozatunk fölajánljuk

             Áhítatos imádsággal

             Mária szent keze által.

7.           Szent, szent-re

             Szent vagy, Uram, szent vagy, szent vagy!

             Mondhatatlan, végtelen nagy!

             Emberek közt legszebb másod,

             Szűz Mária, legyen áldott!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôse: Bozóki 1797. 104. o.