HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/177:    Szívünk-lelkünk összeszedjük   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.) 156. o.

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Kezdetre

             Szívünk-lelkünk összeszedjük,

             Szűzanyánkat áldjuk együtt.

             Közös légyen az áldozat,

             Mit a pap keze bemutat.

2.           Dicsôítésre

             Dicsôség a magasságban!

             Énekeljük mindahányan.

             S legyen békesség mivelünk,

             Melyet Mária hoz nekünk.

3.           Evangéliumra

             Bibliában Isten mondja,

             Hogy az Asszony összerontja

             Ama kígyónak a fejét,

             A bűn átkát és erejét.

4.           Hiszekegyre

             Hite nagy volt Máriának,

             Hitt az angyal szózatának.

             Hitem tölti be szívemet,

             Erôsítsd, Uram, hitemet.

5.           Felajánlásra

             Itt az ostya és a bor már,

             Golgotává lett az oltár.

             A pap itt az Üdvözítô,

             És az áldozat ugyanô.

6.           Felajánlásra

             Felajánljuk mi is véle

             Szűzanyánk tiszteletére

             Szent Fiának a szíveket,

             Aki minket úgy szeretett.

7.           Szent, szent-re

             Szent, örökké szent vagy Isten

             Dicsôséges szentjeidben,

             Szűzanyánk, Uram, teneked

             Legszebb, isteni remeked.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©