HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/18:     Az Ige megtestesült   (Az Oltáriszentségrôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 98. o.;

 

Szöveg:

Simon Jukundiántól; némi javítással

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Az ige megtestesült Názáretben,

             Kit Mária szűzen szült Betlehemben.

             Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,

             Imádjuk mindnyájan egyetemben.

2.           Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége

             Mindeneknek javára cselekedte.

             E dolgon angyalok csodálkoznak,

             Emberek, állatok álmélkodnak.

3.           Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk

             Jelen e szent oltáron, s magasztaljuk.

             Mert szívünk ha tiszta és ártatlan,

             Kedvesebb az neki, mint az arany.

4.           Dicsôség és dícséret az Atyának,

             E világra született szent Fiának,

             És vele a kegyes Szentléleknek,

             Szentháromságban az egy Istennek.

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az ének második fele eredetileg 3/4-es. De a késôbbi Zsasskovszky kiadásokban (1874., 1900.) már 4/4-essé simul az egész dal