HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/180:    Dícsérjük Jézus szentséges szűz Anyját[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kersch: Sursum Corda (1902.) 216. o

 

Szöveg:

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

2/4

 

1.           Dícsérjük Jézus szentséges szűz Anyját,

             A szép mennyország színaranyját,

             Az égnek drága gyönyörűségét,

             A kerek földnek legragyogóbb ékét.

2.           Ó szent Szűz, tiszta minden földi szennytôl,

             Nagy kegyet nyertél az Istentôl,

             Mert mint a liljom tiszta volt lelked,

             Isten anyjául kiválasztott téged.

3.           Ó drága szent Szűz, új örömnap fénye,

             Úr Jézus tiszta, szent edénye.

             Mária, téged epedve kérünk,

             Ó maradj, szent Szűz, mindhalálig vélünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A közölt forma Erdélyben (Csík vm.) él. Régibb gyűjteményeink azonban e dallam családfájának különbözô variánsait ôrzik. Így: Szegedi 1674. 30. o. (lyd dall.), Szelepcsényi 1675. 275. (lyd), Cantionale XVII. 4. o. (dór) és 7. o. (lyd), Csíkcsobotfalvi 278. o. (jón), Illyés 1693. 46. o. (Itt a perc, SZVU/233H). Rokon dall.Náray 1695. 114. és 144. o. (dór). (Szt. Imre herceg, SZVU/299), Bozóki 1797. 284. o. (jón). (Irgalmas Szűzanyánk, SZVU/208), Gimes 1844. 332. o. (jón). Mint népdal is él (Ez a kislány akkor sír).