HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/181:    Hozzád futok bánatommal

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/4

 

Szöveg:

Pakocs Károlytól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Hozzád futok bánatommal, Boldogasszony, édes:

             Méltatlanná lettem újra szent Fiad nevéhez.

             Lelkemet a bűn mardossa, nincs megpihenésem:

             Bűnbánóknak édesanyja, vezess át a vészen!

2.           Megfogom a két kezedet és el nem bocsátom:

             Hiszen nincsen más menekvés ezen a világon.

             A tékozlót fogadd megint vissza kegyeidbe

             S bánatában megfürösztve a mennyekbe vidd be!

3.           Állíts Isten országában utolsónak engem:

             Hogy Fiadnak egy mosolya bennem földerengjen.

             S én örökre zengni fogom Isten dicsôségét,

             Ki Általad visszaadta szívemnek a békét.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©