HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/182:    Keserű gondok[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 119. o

 

Szöveg:

Mentes Mihálytól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Keserű gondok

             Tépik szívünket,

             Ó Szűz Mária!

             Sok bűneinkért

             keményen büntet

             Isten szent Fia.

2.           Bánatos szívvel

             Mellünket verjük,

             Könnyünk árja hull.

             Bűnbánón valljuk:

             Megérdemeljük,

             Mit ránk mért az Úr.

3.           Zokogva mégis

             Kérlelni Istent

             Most letérdelünk.

             Pártunkat fogni

             Anyánk, te Szűz, Szent,

             Jöjj, ó jöjj velünk.

4.           Könyörülj rajtunk

             Szent Fiad Érted,

             Hogyha Rád tekint.

             Isten országa

             És a te néped

             Így leszünk megint.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ugyanígy Szegedi 1674. 13. o.