HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/183:    Lelkem tiszta lánggal ég

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1874.) 207. o.

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1874.) 207. o. , javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Lelkem tiszta lánggal ég,

             Ó Mária, éretted.

             Rólad szólnom édesség,

             Szívem úgy megilletted.

             Hogy szerelmeddel

             Fölbátorítál,

             Kegyességeddel

             Hűn ápolgattál,

             Köszönöm, mint Anyámnak,

             Kegyelmes pátrónámnak.

2.           Sok bajban és veszélyben

             Segítettél s megvédtél,

             Az Istentôl énnekem

             Sok-sok áldást megnyertél.

             Ha fohászkodtam,

             Hozzád szólottam,

             Tôled mennyei

             Jókhoz jutottam,

             Köszönöm, mint Anyámnak,

             Kegyelmes pátrónámnak.

3.           Azért, míg csak élhetek,

             Tiszta szívbôl dícsérlek;

             Dícsérjen is tégedet

             Földön minden jó lélek.

             Ó nagy Szeretet,

             Érdemem felett

             Rám terjesztetted

             Kegyességedet;

             Köszönöm, mint Anyámnak,

             Kegyelmes pátrónámnak.

4.           Mivel tehát magadat

             Hív anyámnak mutattad,

             Szegény bűnös fiadat

             Jóságodra méltattad:

             Ínség ha rám,

             Ha üt végórám,

             Te is, Szűzanyám,

             Siess énhozzám.

             Te szakaszd el éltemet,

             Vidd Jézushoz lelkemet.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©