HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/185:    Mária, Szűzanya   (Mária Szentséges Szívérôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária, Advent

Forrás:

Dallam:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. szd.) 11.o.

 

Szöveg:

Mentes Mihálytól

Használat:

 

Mint adventi ének is használható.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

2/4

 

1.           Mária, Szűzanya

             Názáretbôl indul útnak.

             Az úton fa, virág

             Egymásnak szent titkot súgnak.

             Madárkák zengenek,

             Az ég is ráragyog:

             Földön még nem esett

             Ily nagy dolog.

             Mária szent szívén

             Dobog szíve örök Úrnak.

2.           Virraszt a Szűzanya

             Betlehemnek barlangjában.

             Altatja kis fiát

             Hideg téli éjszakákban:

             ,,Szívemrôl leszakadt

             Isteni magzatom,

             Ó hogy szent véredet

             Én adhatom!

             Szíveddel egy szívem

             Áldott, örök boldogságban.''

3.           Golgota szomorú

             Keresztjén hull Krisztus vére.

             Váltság és fizetés:

             Megváltásunk drága bére.

             ,,Istenem, úgy legyen,

             Amint Te akarod.

             Fogadd el tôlem ez

             Áldozatot!''

             És áldott béke száll

             A Szűzanya hű szívére.

4.           Drága Szív, anyaszív,

             Tebelôled él a Gyermek,

             Egyetlen jó Anyánk,

             Megköszönjük szent Szívednek.

             Jézusé életed,

             Jézusé a szíved.

             Szívünk is hadd legyen,

             Anyánk, tied.

             Az örök életet,

             Ó jó Anyánk, nekünk nyerd meg.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A ritmizálásnál a variánsokat is figyelembe vettük. Szegedi 1674. 37. o., Bozóki 1797. 124 o. és Gimes 1844. 178. o. Az utolsóelôtti üt.-be a 9. üt. mintájára két ,,b''-t írtunk az eredeti egy helyett.