HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/186:    Mondj naponkint[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 31. és 127. o

 

Szöveg:

Hajnal Mátyás: Jézus Szíve imakönyve (1629.) 189. o., erôsen átdolgozva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mondj naponkint és óránkint,

             Lelkem, dícséreteket,

             Máriának, Szűzanyának,

             Szentelj víg ünnepeket.

2.           Gondolkodjál, álmélkodjál

             Az ô méltóságáról,

             Tisztelettel, szeretettel

             Szólj az Isten Anyjáról.

3.           Ôt dícsérjed, ôt tiszteljed,

             Hogy Fiánál segítsen,

             Kérd oltalmát, nehogy a bűn

             Rajtad erôt vehessen.

4.           Mert Mária nékünk égi

             Szent ajándékot hozott,

             E királynô szűz méhében

             Irgalom fogantatott.

5.           Éva vétke, titkos étke,

             Bezárá az egeket,

             S bűne által gyötrelembe

             Ejte minden népeket.

6.           De a hív Szűz alázatja

             Oly kegyelmet nyert vala,

             Hogy a megtérônek ismét

             Megnyílt az ég ajtaja.

7.           Tiszta szüzek szűz virága,

             Magas a te érdemed,

             Téged választott az Isten

             Minden asszonyok felett.

8.           Üdvözlégy, ó Isten Anyja,

             Szentlélek temploma,

             Légy megtérésünknek útján

             Gyarlóságunk gyámola.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Kersch 1902. 192. o. is felújította. L. Bäumker I. 411. o. (a mi forrásunk ennél régibb).