HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/187:    Nagy mentsége reménysége[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 112. o

 

Szöveg:

Amade Lászlótól (1703-1764), javítva és rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Nagy mentsége, reménysége

             A kétségbe esteknek,

             Dicsôsége, fényessége,

             Szép csillaga népednek.

2.           Ó pátrónám, végsô órám

             Ha majd kínnal érkezik,

             Igaz anyám, kegyes dajkám,

             Szívem nálad megbuvik.

3.           Néked élek, néked halok,

             Terád bízom éltemet,

             Téged tisztel árva szívem,

             Ez vigasztal engemet.

4.           Kegyes szent Szűz, ím elôtted

             Sírva térdre borulok,

             Csak könyörülj, mert egyedül

             Hű szívedhez fordulok.

5.           Végre halál ha megtalál,

             Bátorítsad szolgádat,

             Éltem folyta, gonosz volta

             Még kegyelmet találhat.

6.           Látod: sírok, tôled várom,

             Hogy könyörögj bűnömért

             A Báránynál, szent Fiadnál,

             Ki szenvedett éltemért.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 3. üt. ,,g''-je elôtti kereszt az eredetiben hiányzik. Variáns: Amade, Buzgó szívnek énekes fohászkodási (1755.) 29. o.