HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/189:    Nyújtsd ki mennybôl[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Bogisich: Ôseink Buzgósága (1888.) 340. o.

 

Szöveg:

Kovács Márktól, Tárkányi átdolgozásában, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Nyújtsd ki mennybôl, ó szent Anyánk, kezedet,

             Meg ne utáld ínségében hívedet,

             Mária, Mária, Mária, Szűzanya!

2.           Oltalomhely Isten után csak te vagy,

             Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy.

             Mária, Mária, Mária, Szűzanya!

3.           Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,

             Szent Fiadnak országába bevezess.

             Mária, Mária, Mária, Szűzanya!

4.           Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek?

             Vétkeimnek tengerében elveszek.

             Mária, Mária, Mária Szűzanya!

5.           Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet,

             Ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet.

             Mária, Mária, Mária, Szűzanya!

6.           Hanem nézze irgalmának tengerét

             S a te buzgó könyörgésed érdemét.

             Mária, Mária, Mária, Szűzanya!

7.           És ha majdan elközelget halálom,

             Kegyes Anya, te légy édes vigaszom.

             Mária, Mária, Mária, Szűzanya!

8.           Akkor segíts engem, szegény szolgádat,

             Kérjed értem Jézust, te szent Fiadat.

             Mária, Mária, Mária, Szűzanya!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Bogisich forrását (,,Kéziratos énekgyűjtemény'' e század elejérôl) nem ismerjük.