HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/190:    Ó áldott Szűzanya[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Deák-Szentes: Kéziratos énekgyűjtemény (1774.) 54. o

 

Szöveg:

Deák-Szentes: Kéziratos énekgyűjtemény (1774.) 139. o  némileg javítva és két versszakkal rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

6/4

 

1.           Ó áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa,

             Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága,

             Bűnösöknek ékes szószólója.

             Vigyázz reánk, Édesanyánk,

             Angyaloknak kegyes királynéja.

2.           Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat,

             Áldott szent Fiadat érettünk imádjad,

             Hogy láthassuk mennyekben Atyánkat.

             Vigyázz reánk, Édesanyánk,

             Angyaloknak kegyes királynéja.

3.           Mily boldogok azok, kik téged dícsérnek,

             Buzgó szívvel neked vígan énekelnek,

             Szent Fiadnál azok kedvet lelnek.

             Vigyázz reánk, Édesanyánk,

             Angyaloknak kegyes királynéja.

4.           Ó Szentháromságnak szolgálóleánya,

             Adj erôt népednek dícséretmondásra,

             Szent nevedet hogy örökké áldja.

             Vigyázz reánk, Édesanyánk,

             Angyaloknak kegyes királynéja.

5.           Üdvözlégy, áldott légy, Jézusnak dajkája,

             Szegény bűnösöknek kegyes szószólója.

             Szolgáidnak légy meghallgatója.

             Vigyázz reánk, Édesanyánk,

             Angyaloknak kegyes királynéja.

6.           Tenger fövenyének mennyi sokasága,

             Tavasz rózsáknak drága szép virága,

             Krisztus Anyja, annyiszor légy áldva!

             Vigyázz reánk, Édesanyánk,

             Angyaloknak kegyes királynéja.

7.           Alázatos szívvel kérünk, kegyes Anyánk,

             Hogy amikor eljön a mi végsô óránk,

             Jobbkéz felôl állítson szent Atyánk.

             Vigyázz reánk, Édesanyánk,

             Angyalok kegyes királynéja.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ebben az énekben találjuk meg a ,,Boldogasszony Anyánk'' dallamának (mostanáig) legrégebben lejegyzett alakját. Eredetiben a ,,b'' elôjegyzés hiányzik, de a gyakorlat  (l. ,,Áldj meg... kik itt egybegyűltünk'' SZVU/269) így ôrizte meg a dallamot. Két felesleges toldalékhangot --a 2. és 7. üt.-ben -- elhagytunk.