HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/191:    Ó dicsôséges Asszonyság[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 116. o

 

Szöveg:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 108. o., javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ó dicsôséges Asszonyság,

             Napszépen fénylô tisztaság,

             Kit illet mennyben boldogság

             És égben, földön méltóság.

2.           Életünk Éva elveszté,

             Te szent Szülötted megszerzé,

             Siralmainkat elvevé

             És boldogságunk megnyeré.

3.           Égi királynak szent Anyja,

             Világosságnak ajtaja,

             Kiben az élet szép napja

             Magát miránk kiárasztja.

4.           Dicsôség szentek Szentinek,

             Ki alkotója mindennek,

             Atya, Fiú, Szentéleknek,

             Örökkön élô Istennek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az eredetileg felütéses 5. és 13. üt.-et az 1., illetôleg 9. üt. mintájára módosítottuk. Elôfordul (a 11. üt.-ben modulációval a domináns felé) Szegedi 1674. 36. o. és Náray 1695. 108. o.-án. Ez ôse a ,,Mennyországnak Királynéja'' kezdetű Mária-antifónának(SZVU/207).