HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/192:    Ó dicsôséges, ó ékességes[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 4. o.

 

Szöveg:

Pázmány Péter dicshimnusza (?) O gloriosa. Ford. Rosty Kálmán S.J.

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ó dicsôséges, ó ékességes,

             Mint a csillag, fényes!

             Úrnônk s Anyánk vagy,

             Drága, szép, erényes.

2.           Angyali szózat, látnoki jóslat,

             Ôs királyi magzat,

             Bölcs Salamonnál

             Zeng neked a hangzat.

3.           Menny királynôje, baj enyhítôje,

             Égi sark erôje,

             Tavaszi színben

             Rózsa anyatôje.

4.           Hajnal nyílása, éltünk világa,

             Nap dicsô sugára!

             Új fényt fakasztál

             Üdvünk borújára.

5.           Éj tiszta holdja, kín gyógyítója.

             Rab szabadítója:

             Tôled segítve

             Láncait leoldja.

6.           Nap mosolygása, füst lobogása,

             Szende szűzi lányka:

             Szeplôtlen! érted

             Gyúlt a király lángra.

7.           Szép arany nyaklánc, mennyei borház,

             Érctorony, fedett sánc:

             Minden nyomorgót

             Üdvet adva megszánsz.

8.           Pálma sudára, nektár pohárja,

             Fűszer illat-árja:

             Vidd a bolyongót

             Égi hon útjára.

9.           Szent búza magja, ékszer smaragdja,

             Irgalom harangja:

             Jusson elôdbe

             E zsolozsma hangja.

10.          Harc lobogója, vígság folyója,

             Szűz virág bimbója:

             Égi gyönyörnek

             Vagy te kincstartója.

11.          Föld liliomja, rózsagally lombja,

             Szállj az égi honba!

             Melynek fényárját

             Szíved földre vonja.

12.          Menny ékessége, nép dicsôsége,

             Vidd szívünket égbe:

             Hogy a száműzött

             Lelje nyugtát végre!

13.          Fény a sötétben, édes reményem,

             Ó tekints le rám; fenn:

             Adj híveidnek

             Örök éltet. Amen!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ugyanígy Szegedi 1674. 10. o. Variánsok: Náray 1695. 16., 110 és 146. o., Dôr 1763. 36. o., Bozóki 1797. 120. o. Mint korális melódia a ,,Missae Patronum Regni Hungariae'' (Pustet 1911.) 54. o.-án. A solesmesi bencések 1926-ban saját ritmizálásukkal látták el (Desclée-Tournai).