HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/193:    Ó dicsôült szép kincs[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária, Advent

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 112. o

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 112. o, némi változtatással

Használat:

 

Adventi énekként is használható.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó dicsôült szép kincs,

             Kiben semmi rút nincs,

             Kihez nem fér sötétség,

             Jessze termô törzsén,

             Dávid háza keblén

             Felkelt boldog fényesség,

             Ékes csillagokkal,

             Nappal és a holddal

             Vetélkedô dicsôség.

2.           Szép liliom szála,

             Kirôl reánk szálla,

             Ami jót az ég adott,

             Kinek drága kertje

             Önte világszerte

             Drágalátos illatot,

             Mikor Ádám népe,

             Bűneirôl tépve,

             Átok alatt roskadott.

3.           Te mennyország útja,

             Paradicsom kútja,

             Ki ránk öntöd jóságod,

             Kinek tiszta melle,

             Anyai szent keble

             Nevele szép virágot,

             Aki minden bűntôl,

             Pokolbeli tűztôl

             Megváltá e világot.

4.           Hajnali szép csillag,

             Ki mindenkor csillog,

             Ha járunk a setétbén,

             Kinek fényessége

             Bátorság és béke

             Kísértésben, veszélyben,

             Ragyogj reánk immár,

             Mert az ördög itt jár,

             Keresvén kit széttépjen.

5.           Esedezzél értem,

             Hogyha bűnre tértem,

             Önts belém szent félelmet,

             Hogy estemet szánjam,

             Bűneimet bánjam,

             Szerezz nékem kegyelmet,

             Hogy Istenhez térjek,

             Tehozzád elérjek,

             S dícsérhessem szent neved.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Kisdi szerint: ,,Régi Ének''. Ötsoros variánsa Kisdi 1651. 175. o. Egyébként ôsi históriás ének (Szabolcsi MZK. 19). Variánsa ma is él: ,,Magyar szűz Anyádnak'' (Hennig: Egyházi énekek 1898. 74. oldal).