HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/194:    Ó Mária szent Szíve   (Mária Szentséges Szívérôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. szd.) 10. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ó Mária szent Szíve, szűz virág!

             Harmata, illata imádság.

             Várja fiát, égi urát,

             Virrasztva, epedve éj s napon át.

2.           Ó Mária szent Szíve, tiszta kert!

             Benne az ég ura lakást nyert.

             Fészek e szív, mely haza hív,

             Mikor a földi baj ostroma vív.

3.           Ó Mária szent Szíve, gyertyaszál!

             Templomi áldozat te voltál.

             Jézusodat szent fiadat,

             Istennek od'adtad magzatodat.

4.           Ó Mária szent Szíve, könnypatak!

             Belôle sóhajok fakadnak.

             Hét sebe sír, hét sebe fáj:

             Kereszten szenved az égi király.

5.           Ó Mária szent Szíve, csillagunk!

             Vezérünk, gyámolunk, bizalmunk.

             Nézz le reánk földi csatán!

             Vígy fel a mennybe a harcok után.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 3. üt.-et a szimmetria kedvéért augmentáltuk. A 13. üt. helyén eredetileg csak két hang van, de a szöveg már ott is hármat kíván. Elôfordul: Kisdi 1651. 264. o., Szelepcsényi 1675. 276. és 283. o. Variánsok: Szegedi 1674. 6. o. és Túróci Cant. XVII. 58. o. L. még: Bäumker I. 500. o. (de a mi forrásunk régibb).