HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/196:    Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 215. o.

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 215. o. , kissé simítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja,

             Mindenkor Szűzanya, mennyország kapuja.

             Téged kérünk, hallgass minket, szent Fiadnak ajánlj minket,

             Ó szép Szűz Mária!

2.           Mennybôl leküldetett Gábriel arkangyal,

             Hogy téged köszöntsön üdvözlô szavakkal.

             Téged kérünk, hallgass minket, szent Fiadnak ajánlj minket,

             Ó szép Szűz Mária!

3.           Oldozd meg kötelét a mi sok vétkünknek,

             És nyisd meg szemeit a te híveidnek.

             Téged kérünk, hallgass minket, szent Fiadnak ajánlj minket,

             Ó szép Szűz Mária!

4.           Lássuk meg, Asszonyunk, hogy édes Anyánk vagy,

             Jézusnál minekünk jóságos védônk vagy.

             Téged kérünk, hallgass minket, szent Fiadnak ajánlj minket,

             Ó szép Szűz Mária!

5.           Ó szűzek szent Szűze, a te fiaidnak

             Adj tiszta életet szegény szolgáidnak.

             Téged kérünk, hallgass minket, szent Fiadnak ajánlj minket,

             Ó szép Szűz Mária!

6.           Hogy a te Fiadat mind földön, mind mennyben

             Dícsérjük boldogan az örök életben.

             Téged kérünk, hallgass minket, szent Fiadnak ajánlj minket,

             Ó szép Szűz Mária!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ritmusát a mai gyakorlathoz simítottuk. Ôse Náray 1695. 128. o. Elôfordul Kovács 1842. I. 229. o. és Gimes 1844.59. o.-án.