HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/197:    Üdvözlégy, ó szép mennyek[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária, Mária-antifóna

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 110. o

 

Szöveg:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 110. o, javítva

Használat:

 

Antifonaként is énekelhetô Gyertyaszentelô Boldogasszony napjától a nagyhétig

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözlégy, ó szép mennyek királynéja,

             És dicsôséges angyalok Asszonya,

             Egek kapuja, belôled jött Isten

             Fénye, világa.

2.           Örvendezz, szép Szűz, Isten édes Anyja,

             Mindeneknél szebb, teljes piros rózsa,

             Ó, emlékezzél, szent Fiadnál értünk,

             Ó esedezzél.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Tulajdonképen az ,,Iste confessor'' VIII. tónusban írt gregorián himnusz melódiája. (L. a római Antiphonale-ban az elsô Iste confessor dallamát.) Variáns: Náray 1695.236. o.-án.