HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/199:    Uram, irgalmazz nekünk   b) Lorettói litánia[1]

 

Ünnepkör:

 

Litánia

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 320. o

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 320. o, kiegészítve

Használat:

 

A csillaggal kezdôdô szótagokon elhajlik a dallam; a 11. versszak 4. sorában ,,Magyarország'' helyett ,,Nemzeteknek'' is énekelhetô.

A versszakoknak három dallama van:

                    1. dallam:     1--14. versszak,

                    2. dallam:     15--17. versszak,

                    3. dallam:     18. versszak.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

 

 

1.           Uram irgalmazz nekünk,

             Krisztus, kegyelmezz nekünk,

             Krisztus, hallgass minket,

             Krisztus hallgass meg minket,

             Uram, irgalmazz nekünk!

2.           Mennybéli Atya Isten,

             Megváltó Fiú Isten,

             Szentlélek Úristen,

             Szentháromság egy Isten,

             Irgalmazz minekünk!

3.           Szentséges Szűz Mária,

             Istennek szent anyja,

             Szűzeknek szent Szűze,

             Krisztusnak szent anyja,

             Könyörögj érettünk!

4.           Isteni malasztnak anyja,

             Tisztaságos anya,

             Szeplôtelen szűz anya,

             Makula nélkül való anya,

             Könyörögj érettünk!

5.           Szűz virág *szent anya,

             Szeretetre mél*tó anya,

             Csodálatos *anya,

             Teremtônk *szent anyja,

             Könyörögj érettünk!

6.           Üdvözítônk*nek anyja,

             Nagyokos*ságú Szűz,

             Dicsérendô *szent Szűz,

             Nagyhatal*mú szent Szűz,

             Könyörögj érettünk!

7.           Kegyes és ir*galmas Szűz,

             Hívséggel *teljes Szűz,

             Igazságnak *tükre,

             Bölcseség*nek széke,

             Könyörögj érettünk!

8.           Örömünk*nek oka,

             Lelki tisz*ta edény,

             Tiszteletes *edény,

             Ájtatosságnak jeles *edénye,

             Könyörögj érettünk!.

9.           Titkos értel*mű rózsa,

             Dávid király*nak tornya,

             Elefántcsontból való *torony,

             Mária, *aranyház,

             Könyörögj érettünk!.

10.          Frigynek szent *szekrénye,

             Mennyországnak *ajtaja,

             Hajnali szép *csillag,

             Betegek gyó*gyítója,

             Könyörögj érettünk!

11.          Bűnösök *oltalma,

             Szomorúak vígasz*talója,

             Keresztények segít*sége,

             Magyarország oltal*mazója,

             Könyörögj érettünk!

12.          Angyalok ki*rálynéja,

             Pátriárkák ki*rálynéja,

             Próféták király*néja,

             Apostolok ki*rálynéja,

             Könyörögj érettünk!

13.          Mártírok ki*rálynéja,

             Hitvallók ki*rálynéja,

             Szűzek király*néja,

             Minden szentek ki*rálynéja,

             Könyörögj érettünk!

14.          Eredeti bűn nélkül fogantatott *királyné,

             Mennyekbe fölvett *királyné,

             Szentolvasó király*néja,

             Béke ki*rálynéja,

             Könyörögj érettünk!

15.          Istennek Báránya,

             Ki elveszed a világ bűneit,

             Kegyelmezz minekünk!

16.          Istennek Báránya,

             Ki elveszed a világ bűneit,

             Hallgass meg minket!

17.          Istennek Báránya,

             Ki elveszed a világ bűneit,

             Irgalmazz minekünk!

18.          Krisztus, hallgass minket,

             Krisztus, hallgass meg minket,

             Uram, irgalmazz nekünk,

             Krisztus, kegyelmezz nekünk,

             Uram, irgalmazz nekünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 3. mondat utolsóelôtti hangja helyén eredetileg álló ,,a''-,,g''-t Zsasskovszky 1900-as kiadása (555. o.) alapján változtattuk egy ,,a''-ra. Ôse Amade: Buzgó szívnek énekes fohászkodási (1755.), 1. dallam.