HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/2:      Harmatozzatok   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Advent

Forrás:

Dallam:

Szepesi Imrétől

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

2/4

 

1.           Kezdetre

             Harmatozzatok

             Égi magasok!

             Téged vár epedve

             A halandók lelke,

             Jöjj el, édes Üdvözítônk!

2.           Kezdetre

             Mert az emberek

             Ott tévelygenek,

             Hol te égi fényed

             Útján nem vezérled

             Ôket, édes Üdvözítônk!

3.           Dicsôítésre

             Áldás, dícséret

             És hála néked:

             Mert fényes világunk

             S legfôbb boldogságunk

             Te vagy, édes Üdvözítônk!

4.           Evangéliumra

             A prófétáknak

             Lelkei láttak

             Szent jelenésekben

             S téged békességben

             Vártak, édes Üdvözítônk!

5.           Evangéliumra

             Te ember lettél,

             S új tant hirdettél.

             A jövendölések

             Beteljesedének

             Rólad, édes Üdvözítônk!

6.           Hiszekegyre

             Hiszünk tebenned,

             Égi szent követ:

             Út, igazság, élet.

             Hittel vallunk téged

             Istenünknek, Üdvözítônk!

7.           Felajánlásra

             Ím, az áldozat,

             Melyet bemutat

             Szolgád Fölségednek:

             Jöjj el és szenteld meg,

             Ó kegyelmes Üdvözítônk!

8.           Felajánlásra

             Nyújtsd malasztodat,

             Hogy ez áldozat

             Bánatot gerjesszen

             Bűnös szíveinkben.

             Ó segíts meg, Üdvözítônk!

9.           Szent, szent-re

             Szent az egy Isten

             Három személyben.

             Az Atyaistennel

             És a Szentlélekkel

             Szent vagy, édes Üdvözítônk!

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] L. Szepesi: Régibb és újabb Egyházi Énekek (1869.) 71. o. A 15. üt. első -- eredetetileg ,,f'' hangját Dohnányi- Pelikán: Imák és énekek (1896.) 16. o. dallama alapján ,,d''-re változtattuk s ezzel a kezdő üt.-hez hasonlóvá tettük.