HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/20:     Csorda-pásztorok[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Deák-Szentes: Kéziratos énekgyűjtemény (1774.) 21. o. és a mai gyakorlat (Kersch: Sursum Corda 1902. 18. o.) dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 265. o., Bozóki szövegének figyelembevételével (Kat. kar-beli kótás énekeskönyv 133. o.)

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Csordapásztorok midôn Betlehemben

             Csordát ôriznek éjjel a mezôben,

             Csordát ôriznek éjjel a mezôben.

2.           Isten angyali jövének melléjük,

             Nagy félelemmel telék meg ô szívük,

             Nagy félelemmel telék meg ô szívük.

3.           ,,Örömet mondok, nagy örömet néktek,

             Mert ma született a ti üdvösségtek,

             Mert ma született a ti üdvösségtek.

4.           Menjetek el csak gyorsan a városba,

             Ott találjátok Jézust a jászolba',

             Ott találjátok Jézust a jászolba'.''

5.           Elindulának és el is jutának,

             Szűz Máriának jónapot mondának,

             Szűz Máriának jónapot mondának.

6.           ,,Isten titeket hozott Uratokhoz.

             De nem szólhatok mostan szent Fiamhoz,

             De nem szólhatok mostan szent Fiamhoz.

7.           Mert ô aluszik, nyugoszik pólyában,

             Szénán bágyadoz a hideg jászolban,

             Szénán bágyadoz a hideg jászolban.

8.           Nem pihen ágyban, sem friss palotában,

             Hanem jászolban, romlott istállóban,

             Hanem jászolban, romlott istállóban.''

9.           ,,Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,

             Mert mi angyalok igéjére jöttünk,

             Mert mi angyalok igéjére jöttünk.

10.          Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,

             Bűnös emberek megváltó szent Ura,

             Bűnös emberek megváltó szent Ura.

11.          Kérünk Tégedet, mi Üdvözítônket,

             Sok bűneinkért meg ne utálj minket,

             Sok bűneinkért meg ne utálj minket.

12.          Mária, Te is könyörögj érettünk,

             Hogy halálunkkor boldogok lehessünk,

             Hogy halálunkkor boldogok lehessünk.

13.          Dicsôség Néked, örök Atyaisten,

             Te kisded Jézus és Szentlélekisten,

             Te kisded Jézus és Szentlélekisten.''

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variánsok: Kisdi 1651. 265. o., Szelepcsényi 1675., 52. o., Berényi kézirat 1780. 141. és 157. o., továbbá Bozóki 1797. 133. o.