HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/200:    Uram, irgalmazz nekünk   c) Lorettói litánia

 

Ünnepkör:

 

Litánia

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 316. o

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 316. o, kiegészítve

Használat:

 

A csillaggal kezdôdô szótagokon elhajlik a dallam; a 11. versszak 4. sorában ,,Magyarország'' helyett ,,Nemzeteknek'' is énekelhetô.

A versszakoknak három dallama van:

                    1. dallam:     1--14. versszak,

                    2. dallam:     15--17. versszak,

                    3. dallam:     18. versszak.

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

 

 

1.           Uram, irgalmazz nekünk,

             Krisztus, kegyelmezz nekünk,

             Krisztus, hallgass minket,

             Krisztus, hallgass meg minket,

             Uram, irgalmazz nekünk!

2.           Mennybéli Atya Isten,

             Megváltó Fiú Isten,

             Szentlélek Úristen,

             Szentháromság egy Isten,

             Irgalmazz minekünk!

3.           Szentséges Szűz Mária,

             Istennek szent anyja,

             Szűzeknek szent Szűze,

             Krisztusnak szent anyja,

             Könyörögj érettünk!

4.           Isteni malasztnak anyja,

             Tisztaságos anya,

             Szeplôtelen szűz anya,

             Makula nélkül való anya,

             Könyörögj érettünk!

5.           Szűz vi*rág szent anya,

             Szeretetre *méltó anya,

             Csodá*latos anya,

             Terem*tônk szent anyja,

             Könyörögj érettünk!

6.           Üdvözí*tônknek anyja,

             Nagyo*kosságú Szűz,

             Dicsé*rendô szent Szűz,

             Nagyha*talmú szent Szűz,

             Könyörögj érettünk!

7.           Kegyes és *irgalmas Szűz,

             Hívség*gel teljes Szűz,

             Igazság*nak tüköre,

             Bölcse*ségnek széke,

             Könyörögj érettünk!

8.           Örö*münknek oka,

             Lelki *tiszta edény,

             Tiszte*letes edény,

             Ájtatosságnak je*les edénye,

             Könyörögj érettünk!

9.           Titkos ér*telmű rózsa,

             Dávid ki*rálynak tornya,

             Elefántcsontból *való torony,

             Mári*a, aranyház,

             Könyörögj érettünk!

10.          Frigynek *szent szekrénye,

             Mennyország*nak ajtaja,

             Hajna*li szép csillag,

             Betegek *gyógyítója,

             Könyörögj érettünk!

11.          Bűnö*sök oltalma,

             Szomorúak vi*gasztalója,

             Keresztények *segítsége,

             Magyarország ol*talmazója,

             Könyörögj érettünk!

12.          Angyalok *királynéja,

             Pátriárkák *királynéja,

             Próféták *királynéja,

             Apostolok *királynéja,

             Könyörögj érettünk!

13.          Mártírok *királynéja,

             Hitvallók *királynéja,

             Szűzek *királynéja,

             Mindenszentek *királynéja,

             Könyörögj érettünk!

14.          Eredeti bűn nélkül

             foganta*tott királyné,

             Mennyekbe föl*vett királyné,

             Szent olvasó *királynéja,

             Béke *királynéja,

             Könyörögj érettünk!

15.          Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

             Kegyelmezz minekünk!

             Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

             Kegyelmezz minekünk!

16.          Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

             Hallgass meg minket!

             Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

             Hallgass meg minket!

17.          Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

             Irgalmazz minekünk!

             Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

             Irgalmazz minekünk!

18.          Krisztus, hallgass minket,

             Krisztus, hallgass meg minket,

             Uram, irgalmazz nekünk,

             Krisztus, kegyelmezz nekünk,

             Uram, irgalmazz nekünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©