HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/201:    Üdvözítônk édesanyja   (Advent elsô vasárnapja elôtti szombat estétôl febr. 2. estig)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-antifóna

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 229. o

 

Szöveg:

Szentmihályiból (1798.) Tárkányi javításával

Használat:

 

Az ének végén a köv. énekelhetô. Adventben: Pap: Ángelus Dómini nuntiávit Mariae. Hívek: Et concépit de Spíritu Sancto. Karácsony elsô vecsernyéjétôl: Pap: Post partum Virgo invioláta permansísti. Hívek: Dei Génitrix intercéde pro nobis.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözítônk édesanyja,

             Mennyeknek megnyílt kapuja,

             Tengerjárók szép csillaga,

             Boldogságos Szűz Mária!

2.           Légy segítség hű népednek,

             Az elesett bűnösöknek,

             Ki szülôje Istenednek,

             Anyja lettél Teremtôdnek.

3.           Mert angyali köszöntésre

             Rádszállott az Úr Szentlelke.

             Ekkor lett az örök Ige

             Szűz méhednek szűz gyümölcse.

4.           Azért, édes Istenanyja,

             Légy bűnösök szószólója,

             Botló lábunk támasztója,

             Üdvösségünk nyílt kapuja.

5.           Adjunk hálát az Istennek,

             Atya, Fiú, Szentléleknek,

             Három személy Felségének,

             Egymivoltú Istenségnek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az eredeti 3/4-es beosztás helyett a szokásos páros ritmusban írtuk le a dallamot.