HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/202:    Megváltónk Szülôje   (Advent elsô vasárnapja elôtti szombat estétôl febr. 2. estig)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-antifóna

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Halotti énekek (1806.) 9. o

 

Szöveg:

Bodnár Remigtôl

Használat:

 

Az ének végén a köv. énekelhetô. Adventben: Pap: Ángelus Dómini nuntiávit Mariae. Hívek: Et concépit de Spíritu Sancto. Karácsony elsô vecsernyéjétôl: Pap: Post partum Virgo invioláta permansísti. Hívek: Dei Génitrix intercéde pro nobis.

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Megváltónk Szülôje, szentséges Szűzanya,

             Mennyország ajtója, tengerek csillaga!

             Siess és oltalmazd rosszrahajló lelkünk,

             Ha vétekbe esnénk, segíts, hogy felkeljünk.

2.           Te, ki az angyaltól üzenetet vettél

             S csodás módon, szűzen Isten anyja lettél,

             Szánd meg a bűn súlyos jármában élôket

             S a Te szent Fiadhoz vezesd vissza ôket.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Elôfordul a Gimes 1844. 344. o.-án is.