HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/203:    Mennyországnak Királynéja, angyaloknak (Gyertyaszentelô Boldogasszony napja után a nagyhét közepéig)[1]

            

Ünnepkör:

 

Mária-antifóna

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 235. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 229. o.

Használat:

 

Az ének végén a köv. énekelhetô. Pap: Dignáre me laudáre te Virgo sacráta. Hívek: Da mihi virtútem contra hostes tuos.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mennyországnak Királynéja,

             Angyaloknak szent Asszonya,

             Áldott gyökér, Szűz Mária,

             Üdvözlégy, Krisztus szent anyja!

2.           Teáltalad e világra

             Új világosság virrada.

             Örülj, dicsôség virága,

             Kinél szebb nem jött világra.

3.           Áldott légy, drágalátos Szűz!

             Isten véled, szép virág, Szűz!

             Mennyben szent Fiad mellett ülsz

             S tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôse: Kisdi 1651. 124. o.