HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/204:    Királynéja az egeknek   (Gyertyaszentelô Boldogasszony napja után a nagyhét közepéig)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-antifóna

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 6. o

 

Szöveg:

Bodnár Remigtôl

Használat:

 

Az ének végén a köv. énekelhetô. Pap: Dignáre me laudáre te Virgo sacráta. Hívek: Da mihi virtútem contra hostes tuos.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Királynéja az egeknek

             S az angyali seregeknek!

             Áldunk Téged és dícsérünk,

             Mert Megváltót szültél nékünk.

2.           Örülj, dicsô, szép Szűzanyánk;

             Mennynek dísze, tekints le reánk,

             Szerezz nékünk, kérünk Téged,

             Szent Fiadtól segítséget.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A dallam második felének elütô ritmusát az elsô négy üt. mintájára szabtuk. Elôfordul: Túróci Cant. XVII. 2. o. Variáns: Szegedi 1674. 201 o. Ma is él: Kapossy 1887. II.: ,,Jeruzsálem városában''. L. még: Bäumker I. 664. o., II. 132. o. és Zahn 324. sz.